Hlavní typy tepelných čerpadel

Konstrukce se liší podle výkonu a použití. Některá tepelná čerpadla jsou navrhována k umístění přímo do domu. Existují taká dělené nebo venkovní konstrukce hlavně typy vzduch /voda. Existují samozřejmě také tepelná čerpadla o vysokém výkonu. Pro větší budovy se někdy zapojuje více čerpadel. Hlavní typy čerpadel se dělí podle způsobu odběru tepla z přírody a jeho přenosu do topné soustavy.

Označení typů čerpadel

Skládá se ze dvou názvů: například vzduch/voda. První slovo (vzduch) znamená, odkud se odebírá teplo. Druhé slovo (voda) znamená, jakým způsobem je potom teplo rozvedeno v domě. V tomto případě je to voda, tedy klasický rozvod trubek s teplou vodou.

Hlavní druhy tepelných čerpadel

Země-voda čerpání tepla vrtem nebo kolektorem
Vzduch-voda odběr tepla ze vzduchu
Vzduch-vzduch vytápění teplým vzduchem
Voda-voda vytápění pomocí studny