Princip funkce tepelného čerpadla

Principem činnosti Tepelného čerpadla je odběr tepla z přírody (vody, země nebo vzduchu). V samotném čerpadle dochází ke koncentraci tepla a jeho přenosu do topného systému. Teplo z venkovního prostředí odebírá pracovní médium. Čerpadlo obsahuje kompresor, který plynnou složku pracovního média stlačí a tím několikanásobně zvýší jeho teplotu.

Zjednodušeně lze princip tepelného čerpadla ukázat na ledničce nebo mrazničce. Lednička odebírá teplo potravinám. Toto teplo se odpařuje na zadní části ledničky. Tepelné čerpadlo pracuje na stejném principu - odebírá teplo z přírody a využívá ho k topení.

Hlavní části tepelného čerpadla:

Výparník – ve výparníku se odebírá teplo z venkovního prostředí a přechází do pracovní látky. Samotný odběr tepe se děje přímo ze vzduchu, vody nebo země. V případě země se jedná o horizontálně nebo vertikálně uložené vedení s nemrznoucí směsí.

Kompresor – hlavní pracovní část čerpadla. Stačuje plynné médium a tím zvyšuje jeho teplotu. K pohonu čerpadla slouží elektrické energie.

Kondenzátor - získané teplo se zde předává topné vodě. Zahřáté médium se tím ochladí a cirkuluje zpět přes expanzní ventil do výparníku.

Expanzní ventil – snižuje zvýšený tlak pracovního média. To poté odchází zpět do výparníku, kde opět nabírá teplo. Celý proces se potom opakuje.

Většinou bývá každé tepelné čerpadlo vybaveno elektrickou topnou spirálou, která slouží v nejsilnějších mrazech ke zvýšení teploty vody

Tepelné čerpadlo ke své funkci potřebuje pouze elektřinu na chod kompresoru. Díky čerpání volně dostupného přírodního tepla dokáže uspořit až 80 procent nákladů na vytápění, což žádný jiný zdroj tepla nedokáže.