Tepelná čerpadla země /voda

Tepelné čerpadlo odebírá teplo akumulované v zemi. K čerpání tepla slouží zemní vrt nebo kolektor.
Kolektory se hloubí horizontálně v minimálně nezámrzné hloubce nebo větší. Pro jejich vybudování je třeba větší ploch a vlastního pozemku, která odpovídá požadovanému výkonu

Vrty (zemní sondy) se dělají do hloubky mezi 80-150m. Pro větší objekty jeden vrt nestačí, a proto se hloubí několik vrtů vedle sebe. Vrty nezabírají velkou plochu, ale jsou podstatně dražší než kolektory. Vyšší investiční náklady na zemní práce se vrátí ve vyšším topném výkonu než mají ostatní typy čerpadel.

Princip  tepelných čerpadel země voda

V hloubce větší než 1m je celoročně poměrně stabilní teplota, které se pohybuje okolo 10°C nad nulou. V kolektoru nebo vrtu jsou umístěny hadice, ve kterých cirkuluje nemrznoucí kapalina, která slouží k odběru tepla. Nemrznoucí směs odebírá ze země teplo, které tepelné čerpadlo zkoncentruje a využije k topení a ohřevu teplé vody.

Použití tepelných čerpadel země voda

Díky stabilní teplotě země pod povrchem půdy mají tepelná čerpadla země voda celoročně stejný poměrně vysoký výkon. Slouží k ohřevu teplé vody pro domácnost a topení. Lze jej využít i pro vytápění bazénů. V reverzním režimu lze naopak použít čerpadlo pro chlazení. Topný systém pak musí být navržen i na tuto variantu.