Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla odebírají z přírody nízkopotenciální teplo, které nelze přímo využít. Pracovní látka odebírá teplo z prostředí, to se stačuje v kompresoru a tím se získá mnohem vyšší teplota, kterou lze potom využít k vytápění.

Předností každého tepelného čerpadla je úsporný provoz, který ušetří až 80 procent nákladů oproti klasickým typům vytápění.

Ekologické topení tepelným čerpadlem neprodukuje žádné exhalace, proto znamená velmi nízkou zátěž životního prostředí.

Přírodní teplo je na rozdíl od fosilních paliv a dřeva nevyčerpatelné.

Hlavní typy čerpadel:

Tepelná čerpadla země/ voda - účinné řešení vytápění pomocí čerpadla se zemním vrtem nebo kolektorem

Tepelná čerpadla vzduch/ voda - jeden s nejpoužívanějších typů čerpadel, jednoduchá a rychlá instalace a vysoká efektivita.

Tepelná čerpadla vzduch/ vzduch - vytápění pomocí teplého vzduchu

Tepelná čerpadla voda/ voda - využívá vodní zdroje pro topení tepelným čerpadlem